Program Operacyjny Polska Cyfrowa

21 czerwca 2023

Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina

Cel projektu

 1. Analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
 2. Cyfryzacja Urzędu Miasta Bielsk Podlaski i jednostek im podległych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
 3. Edukacja cyfrowa dla Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.

Wartość projektu: 456 899 zł

Finansowanie projektu

Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Opis projektu

 1. Przeprowadzenie w Urzędu Miasta Bielsk Podlaski diagnozy cyberbezpieczeństwa w 2022 r. oraz audytu zgodności ze standardami Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) w 2023 r.
 2. Zakup sprzętu w ramach rozwoju cyfryzacji urzędu oraz w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa:
 1. Serwerowy sprzęt informatyczny oraz specjalistyczne oprogramowanie w tym: router z zaimplementowanymi funkcjami bezpieczeństwa, osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu, serwer do wirtualizacji, 2 macierze dyskowe do przechowywania kopii zapasowych, oprogramowanie do tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi oraz oprogramowanie do monitorowania oraz zarządzania zasobami IT.
 2. Biurowy sprzęt informatyczny, w tym: 17 stacji roboczych dla pracowników urzędu, 2 skanery dokumentów, 2 drukarki oraz 2 czytniki kodów kreskowych w celu usprawnienia pracy biura podawczego urzędu.
 1. W celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa zakup oprogramowania antywirusowego do użytku w urzędzie miasta w ilości 165 licencji oraz 521 licencji oprogramowania antywirusowego do użytku w jednostkach podległych urzędu.
 2. W ramach zakupu licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej:
 1. Podpisy kwalifikowane w ilości 10 szt. dla pracowników urzędu.
 2. Oprogramowanie do wideokonferencji w ilości 3 szt.
 1. Szkolenia w ramach edukacji cyfrowej w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji:
 1. Szkolenia dla informatyków w zakresie obsługi i konfiguracji nabytego sprzętu oraz oprogramowania.
 2. Szkolenie dla wszystkich pracowników urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 21 sierpnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina