Przedszkolaki na zawodach sportowych. Była zabawa i rywalizacja w duchu fair play.

zdjęcie grupowe zawodników biorących udział w przedszkoladzie
28 czerwca 2021

Już po raz czwarty odbyła się Bielska Przedszkolada, czyli sportowa rywalizacja drużyn przedszkolnych o przechodni Puchar Prałacki, ufundowany przed czterema laty przez inicjatora i organizatora tego wydarzenia ks. prałata Zbigniewa Karolaka, Dyrektora Przedszkola „Na Hołowiesku”. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i zostało wsparte finansowo z budżetu miasta w postaci zakupu pamiątkowych pucharów.

Z powodu obostrzeń epidemiologicznych zawody trwały dwa dni. Dzieci  zmagały się w czterech grupach wiekowych: 3 lat, 4 lat, 5 lat oraz 6 lat. Każda grupa wiekowa startowała w wybranych 5 konkurencjach. Łącznie w zawodach wzięło udział około 250 przedszkolaków z 8 placówek z terenu Miasta Bielsk Podlaski oraz Gminy Bielsk Podlaski.

Uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia flagi, zapalenia znicza olimpijskiego i odsłuchania hymnu olimpijskiego. W przemówieniach gości został podkreślony szczególny motyw tego wydarzenia: rozwój talentów, duch integracji i okazja do świetnej zabawy. Przywołano na pamięć słowa sekretarza króla Stefana Batorego Wojciecha Oczko (1545-1608) „Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”.

W końcowej rywalizacji zwyciężyli po raz pierwszy gospodarze, tj. Przedszkole „Na Hołowiesku” przy parafii pod wezwaniem Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. Drugie miejsce zajął Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Augustowie. Trzecie miejsce zajęło Przedszkole nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim.

Wszyscy mali zawodnicy zostali uhonorowani okazjonalnymi medalami. W końcowym akcencie Przechodni Puchar został przekazany zwycięskiej drużynie, natomiast po zajęciu miejsc na podium gratulacyjne dyplomy, nagrody oraz puchary zostały wręczone przez  Burmistrza Miasta Jarosława Borowskiego.

Tak wielka liczba placówek przedszkolnych biorących udział w IV Przedszkoladzie, wyjątkowa radość dzieci oraz doping rówieśników, rodziców i wychowawców jest potwierdzeniem potrzeby kształtowania postaw zdrowej rywalizacji, mobilizacji do wysiłku i okazją do wspaniałej integracji wychowanków, którzy w duchu zasady fair play wchodzą w dorosłe życie.