Punkt konsultacyjny do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie (2023)

24 lipca 2023

Harmonogram prac Punktu konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w 2023 roku

adres punktu: Bielsk Podlaski, ulica Sienkiewicza 11A

Katarzyna Ewa Sawicka – radca prawny

  • w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach 17:00 – 19:00

Agnieszka Filipek – pedagog, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista psychoterapii uzależnień.

  • w środy w godzinach 14:00 – 19:00
  • w soboty w godzinach 13:00 – 19:00

Jolanta Badałow – psycholog

  • 9 i 30 września w godzinach 9:00 – 15:00
  • 14 i 28 października w godzinach 9:00 – 15:00
  • 4 i 25 listopada w godzinach 9:00 – 15:00
  • 2 i 16 grudnia w godzinach 9:00 – 15:00

Kontakt w sprawie ustalenia terminu konsultacji prawnych z radcą prawnym Panią Katarzyną Ewą Sawicką – telefon 605 955 505

Kontakt w sprawie ustalenia terminu konsultacji ze specjalistą do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Panią Agnieszką Filipek – telefon 572 183 266

Kontakt w sprawie ustalenia terminu konsultacji z psychologiem Panią Jolantą Badało – telefon 690 608 198

Nieodpłatne konsultacje dla mieszkańców miasta Bielsk Podlaski finansowane są ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Tags: , , , ,