Punkt konsultacyjny do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie

19 lutego 2021

Harmonogram prac Punktu konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w 2021 roku

Bielsk Podlaski, ulica Sienkiewicza 11A

Wojciech Powichrowski – specjalista terapii uzależnień, magister pedagogiki, mediator, certyfikowany realizator programów CANDIS, FRED GOES NET, terapeuta Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga, placówki ETAP – Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Białymstoku.

  • poniedziałek w godzinach 15:00 – 20:00

Agnieszka Filipek – pedagog, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista psychoterapii uzależnień.

  • środa w godzinach 15:00 – 20:00
  • sobota w godzinach 15:00 – 18:00

Kontakt w sprawie ustalenia terminu konsultacji ze specjalistą terapii uzależnień Panem Wojciechem Powichrowskim – telefon 690 608 198 (proszę dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30)

Kontakt w sprawie ustalenia terminu konsultacji ze specjalistą do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Panią Agnieszką Filipek – telefon 572 183 266

Nieodpłatne konsultacje dla mieszkańców miasta Bielsk Podlaski finansowane są ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Tags: , , ,