Rachmistrzowie spisowi zaczęli odwiedzać respondentów

28 czerwca 2021

23 czerwca 2021 r.  rachmistrzowie spisowi zaczęli odwiedzać respondentów, którzy do tej pory nie dokonali samospisu.

Każdy rachmistrz posiada oficjalny identyfikator. Można poprosić o jego okazanie.

Identyfikator musi zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
  • numer identyfikatora oraz hologram,
  • nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
  • podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
  • okres, na jaki identyfikator został wystawiony,
  • informację na odwrocie, na terenie jakiego województwa rachmistrz jest upoważniony do zbierania danych.

W przypadku wątpliwości co do osoby lub identyfikatora można zweryfikować rachmistrza  na stronie: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.

Rachmistrz nie jest uprawniony do pozyskiwania informacji na temat  dowodu osobistego, paszportu czy stanu majątkowego. Nie może żądać okazania żadnej korespondencji. Wszelkie tego typu sytuacje należy zgłaszać organom Policji.

Zgodnie z artykułem 17a ustęp 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dziennik Urzędowy z 2019 roku pozycja 1775) respondent nie może odmówić rachmistrzowi realizacji wywiadu i przekazania danych w ramach spisu powszechnego.