Radni IX kadencji

Rada Miasta Bielsk Podlaski IX kadencji

 1. Borowski Jarosław – Przewodniczący Rady Miasta
 2. Daniło Piotr – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
 3. Grygoruk Krzysztof – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
 4. Bierżyn Paweł
 5. Boćkowski Karol
 6. Borowik Włodzimierz – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 7. Charyton Stanisław
 8. Falkowski Emil
 9. Gołębiowski Mirosław
 10. Hryniewicki Tomasz
 11. Karpiuk Andrzej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 12. Kruk Eugenia – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Rodziny, Zdrowia, Promocji Miasta i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi
 13. Margański Romuald
 14. Niegierewicz Alina
 15. Pawluczuk Piotr
 16. Roszczenko Andrzej – Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
 17. Ryczkowski Łukasz
 18. Sysuła Witold – Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Miasta 
 19. Tarasiuk Ewa
 20. Żukowski Artur Maciej

Zdjęcie z obrad sesji rady miasta. Wspólne zdjęcie radnych i burmistrza. Ustawieni w dwóch rzędach: jeden stoi, drugi siedzi. Wszyscy pozują do zdjęcia.