Rewitalizacja: zapraszamy na spacer studyjny i spotkanie konsultacyjne

23 października 2023

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zaprasza na spacer studyjny po obszarze rewitalizacji oraz na spotkanie konsultacyjne, organizowane w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał, w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski, które odbędą się w środę 25 października 2023 roku.

Spacer obszarem rewitalizacji rozpocznie się na placu przed Bielskim Domem Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. 3 Maja 2 o godzinie 15:00.

Na spotkanie konsultacyjne zapraszamy o godzinie 17:00 do sali konferencyjnej BDK-u przy ul. 3 Maja 2.

Tags: , ,