„Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”

    Orzeł Biały herb Polski

 

Realizacja projektu została dofinansowana z Państwowego Funduszu Celowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 888 221,25 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 600 294,62

Realizacja: 2020-2021 r.

Cele projektu

Istniejąca nawierzchnia na ul. Szarych Szeregów i Gajowej charakteryzuje się bardzo złym stanem technicznym. Występują tu duże nierówności oraz zadołowania w profilu podłużnym i poprzecznym, które są przyczyną powstawania zastoisk wody. Istniejący stan nawierzchni może przyczynić się do powstawania uszkodzeń pojazdów i w znaczny sposób utrudnia komunikację mieszkańców.

„Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej” ma istotne znaczenie dla zapewnienia spójności sieci dróg publicznych. Realizacja zadania jest ważna z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa i płynności komunikacyjnej południowej części miasta. Umożliwi sprawniejsze przemieszczanie się mieszkańców Bielska Podlaskiego, w szczególności mieszkańców posesji przylegających do przedmiotowych dróg. Inwestycja przyczyni się więc do zwiększenia dostępności transportowej poprzez stworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym.

Zakres prac

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, wraz z budową i przebudową infrastruktury, trzech odcinków dróg gminnych:

 • nr 107397B, ul. Szarych Szeregów (Odcinek 1),
 • nr 107381B, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (Odcinek 2)
 • nr 107397B, ul. Szarych Szeregów, łącznik ul. Studziwodzkiej – Strzelniczej (Odcinek 3)

W ramach inwestycji planuje się budowę następujących elementów drogi:

 • jezdni o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o szerokości 6 m;
 • chodnika jednostronnego z kostki brukowej betonowej o zmiennej szerokości 1,3-2,0 m;
 • pasów zieleni;
 • zjazdów indywidualnych;
 • chodników do furtek (bramek) w ogrodzeniu, jako osobne chodniki bądź poszerzenie zjazdów indywidualnych;
 • placu manewrowego zlokalizowanego na zakończeniu odcinka 1;
 • oświetlenia ulicznego;
 • kanalizacji deszczowej.