Rozbudowa ulic Gajowej i Szarych Szeregów

4 listopada 2020

Podpisano umowę o dofinansowanie na rozbudowę ulic: Szarych Szeregów i Gajowej.

23 października 2020 roku Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski, przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski Anny Szkody, podpisali z Wojewodą Podlaskim umowę o dofinansowanie kolejnego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej” to trzeci projekt na terenie Bielska Podlaskiego prowadzony przy udziale środków funduszu.

Na realizację przedsięwzięcia miasto otrzymało środki w wysokości 892 256,95 zł. Całkowita wartość zadania została określona w wysokości 1 577 835,34 zł. Zdecydowana większość robót budowlanych planowana jest do wykonania jeszcze w bieżącym roku. W ramach zadania wykonane zostaną między innymi: jezdnia o nawierzchni bitumicznej, chodniki z kostki brukowej betonowej, pasy zieleni, zjazdy indywidualne, plac manewrowy, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne.

Zakończenie prac budowlanych na tych drogach planowane jest na czerwiec 2021 r.