Komunikat burmistrza: rozpoczynamy doręczanie korespondencji podatkowej

13 lutego 2024

Uprzejmie informuję, iż w dniach od 13 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. Pracownicy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski będą dostarczać przesyłki dotyczące wymiaru podatków na 2024 r. Po tym terminie, decyzje, które z różnych powodów nie zostaną doręczone adresatom, będą przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Pracownicy będą doręczać decyzje we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 9:00 do 20:00. Osoby, które będą odbierały listy, proszone są o złożenie własnoręcznych czytelnych podpisów, potwierdzających dostarczenie pisma.

Na żądanie Podatnika, osoba doręczająca przesyłkę jest zobowiązana do przedstawienia upoważnienia do doręczania przesyłek własnych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, zawierających decyzje podatkowe. Upoważnienie jest ważne wyłącznie z dowodem osobistym.

Pracownicy nie mogą przyjmować żadnych wpłat, a jedynie dostarczyć zamkniętą przesyłkę.

Zachęcam do kontaktu z Urzędem Miasta Bielsk Podlaski za pośrednictwem Portalu Mieszkańca w celu dokonania opłaty podatku i załatwienia spraw online – strona internetowa https//pm.umbielskpodlaski.pl/portal.

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Jarosław Borowski

Portal Mieszkańca — Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Pozioma grafika składająca się z czterech logotypów: "Fundusze Europejskie Program Regionalny", Rzeczpospolita Polska", "Podlaskie" i "Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego". Poniżej dopisek: Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Tags: , , , ,