Rozstrzygnięto Miejski Konkurs Plastyczny

Kilkoro dzieci przedstawia teatrzyk. W tle wywieszone plakaty konkursowe i napis "O kurczę".
27 maja 2024

27 uczniów z klas I-III bielskich szkół podstawowych zostało nagrodzonych w dziewiętnastej edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego „Kraje Unii Europejskiej w oczach dziecka”.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 21 maja 2024 roku w Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim. Wydarzenie to odbyło się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Na konkurs wpłynęło 47 prac z bielskich szkół podstawowych. Komisja konkursowa w składzie: Marianna Wawrusiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Anna Fionik – nauczyciel bibliotekarz i Anetta Artemiuk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nagrodziła 27 z nich.

Podczas uroczystości wystąpiła szkolna grupa teatralna pod kierunkiem Aliny Sacharewicz, z inscenizacją „O Kurczę”.

Wydarzenie miało miejsce 21.5.2024

Tags: , , ,