Ruch to zdrowie – tak przedszkolak każdy powie

uczestnicy Przedszkolady na podium
10 czerwca 2022

Już po raz piąty odbyła się Bielska Przedszkolada, czyli sportowa rywalizacja drużyn przedszkolnych o przechodni Puchar Prałacki, ufundowany przez inicjatora i organizatora tego wydarzenia ks. prałata Zbigniewa Karolaka, Dyrektora Przedszkola „Na Hołowiesku”. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i zostało wsparte finansowo z budżetu miasta w postaci zakupu pamiątkowych pucharów.

Uroczystość, w której uczestniczyła m.in. Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Bożena Teresa Zwolińska, rozpoczęła się od wciągnięcia flagi, zapalenia znicza olimpijskiego i odsłuchania hymnu narodowego. Zawody prowadzili Włodzimierz i Barbara Borowikowie, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim przy wsparciu młodzieży z tej szkoły.

Dzieci  zmagały się w czterech grupach wiekowych: 3 lat, 4 lat, 5 lat oraz 6 lat. Każda grupa wiekowa startowała w wybranych 5 konkurencjach.  Łącznie w zawodach wzięło udział około 200 przedszkolaków z 9 placówek z terenu Miasta Bielsk Podlaski oraz jednej z terenu Gminy Bielsk Podlaski. W specjalnej konkurencji zmagali się również wychowawcy.

W końcowej rywalizacji zwyciężyły placówki z terenu miasta. Pierwsze miejsce zajął Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kapitana Władysława Wysockiego, drugie miejsce zajęło Przedszkole „Na Hołowiesku” , a trzecie miejsce Przedszkole nr 5 Krasnala Hałabały.

Tak wielka liczba placówek przedszkolnych biorących udział w V Przedszkoladzie, wyjątkowa radość dzieci oraz doping rówieśników, rodziców i wychowawców jest potwierdzeniem potrzeby kształtowania postaw zdrowej rywalizacji, mobilizacji do wysiłku i okazją do wspaniałej integracji wychowanków, którzy w duchu zasady fair play wchodzą w dorosłe życie.

 

Wydarzenie miało miejsce 8.06.2022