Rusza 9. edycja konkursu ekologicznego Mistrz Recyklingu i Przyjaciele

plakat informacyjny Konkursu Mistrz Recyklingu i przyjaciele
29 grudnia 2022

Recykling polega na ponownym wykorzystaniu odpadów. Tak jak w naturze, w której nie ma odpadów, a każdy element ekosystemu wytwarza materię, która jest następnie wykorzystywana przez inne organizmy.

Takie podejście będzie potrzebne, aby wziąć udział w konkursie ekologicznym Mistrz Recyklingu i Przyjaciele. Konkurs dedykowany jest uczniom klas 4-8 szkół podstawowych.

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu postaci w nowym uniwersum recyklingu. Stworzonym bohaterem może być każda postać, która swój początek wzięła ze świata odpadów: starego tostera, lodówki, laptopa czy zabawki na baterie. Może nim być butelka po mleku albo stary smartfon. Najważniejsze, aby jak najdokładniej go opisać: jakie są jego główne cechy, jego słabe i mocne strony oraz najważniejsze umiejętności.

Organizatorem Konkursu Mistrz Recyklingu i Przyjaciele jest Fundacja Chlorofil, a partnerami merytorycznymi są Electro – System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA oraz Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań. Konkurs otrzymał również patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki.

W tym roku organizator przewidział dodatkową inicjatywę. Zgłoszone placówki mogą zorganizować zbiórkę elektroodpadów. W każdej placówce, która zorganizuje taką jednodniową zbiórkę odpadów, organizator zrealizuje łąkę kwietną dla dzikich zapylaczy.

Zgłoszenia ekozespołów należy przesłać do 15 stycznia 2023.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu na stronie www.chlorofil.com.pl i do kontaktu z koordynatorem konkursu Agnieszką Oleszkiewicz, pod numerem telefonu 608 633 593, e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl.