Ruszają nabory do komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich

Pomarańczowe tło z białym napisem: "Potrzeba przynajmniej 500+ aktywnych obywateli/obywatelek do monitorowania programów finansowych z funduszy europejskich w Polsce" oraz "Obywatelski Monitoring Funduszy UE. Partnerstwo dla lepszej perspektywy". Po prawej związane flagi Polski i Unii Europejskiej.
28 października 2022

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz o włączenie się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Jak informuje OFOP, fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa, w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz 8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową.

Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu ich przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. W komitetach monitorujących potrzebni będą przedstawiciele i przedstawicielki z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z danymi programami.

OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem analizy możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do prac w komitetach monitorujących i współpracy w tym zakresie. Organizacje mogą liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów, udział
w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych.

Zachęcamy do zapoznania się z całą informacją na ten temat, która znajduje się na stronie internetowej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Tags: , , ,