Ruszyła świąteczna zbiórka żywności

Fragment plakatu przygotowanego przez organizatorów. Pomarańczowy z białym napisem: "Święta godne, a nie głodne!"
29 listopada 2021

Świąteczna Zbiórka Żywności odbywa się pod hasłem „Święta godne, a nie głodne”. W tym roku pomóc można zarówno biorąc udział w zbiórce w sklepach stacjonarnych, jak też w zbiórce prowadzonej w charytatywnym sklepie online ZbiórkaŻywnosci.pl.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie w naszym kraju wzrósł do 5,2%. Codziennie muszą podejmować wybór pomiędzy opłaceniem rachunków, kupnem leków czy jedzenia. Wpływ na powiększenie liczby osób potrzebujących pomocy miała bez wątpienia trwająca pandemia koronawirusa. To oznacza, że również do Banków Żywności zgłasza się więcej potrzebujących.

Metodą wsparcia Świątecznej Zbiórki Żywności jest odwiedzenie charytatywnego sklepu online: ZbiórkaŻywnosci.pl, w którym do kupienia są wirtualne produkty, a za zebrane w ten sposób pieniądze banki kupią żywność dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Zbiórka online rozpoczęła się 15 listopada 2021 roku i potrwa do 15 grudnia 2021 roku.

Federacja Polskich Banków Żywności to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca 32 Banki Żywności w całej Polsce. Każdy z nich codziennie odbiera ze sklepów i od producentów niesprzedane, dobre jakościowo produkty, które następnie trafiają do organizacji pomocowych, np. jadłodajni, domów pomocy społecznej, świetlic środowiskowych, hospicjów, domów dziecka czy ośrodków wsparcia dla samotnych matek. Banki prowadzą także Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Tylko w 2020 r. do osób potrzebujących udało się przekazać 64 tysiące ton artykułów spożywczych. Federacja Polskich Banków Żywności zajmuje się również edukacją i działaniami mającymi na celu wzrost społecznej świadomości na temat konsekwencji marnowania żywności i sposobów zapobiegania temu zjawisku.

Tags: ,