Ruszyły prace na budowie łącznika drogi krajowej nr 66

Mapa dzielnicy Studziwody przedstawiająca przebieg łącznika drogi krajowej nr 66.
6 marca 2024

Wykonawcy rozpoczęli realizację robót na łączniku drogi krajowej nr 66, który ma połączyć bielskie ulice: Kleszczelowską i Wojska Polskiego.

Informację o przystąpieniu do realizacji robót przekazała Urzędowi Miasta Bielsk Podlaski firma Unibep SA, będąca liderem konsorcjum wykonującego inwestycję. Rozpoczęcie robót było możliwe w związku z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W „obwieszczeniu o rozpoczęciu robót” poinformowano o kwestii odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych. „Zgodnie z artykułem 18 ustęp 1e punkt 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przez Wojewodę Podlaskiego o jej wydaniu – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego”.

Obwieszczenie odsyła też do informacji inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która znajduje się na stronie internetowej GDDKiA w materiale pt. „Wypłata odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg krajowych”.

W sprawie wydania nieruchomości należy kontaktować się z inwestorem, którym jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok, tel. 85 664 58 50.

Mapa dzielnicy Studziwody przedstawiająca przebieg łącznika drogi krajowej nr 66.

Tags: , , , , , , ,