Słowotwórcze Przestrzenie Biblioteki

Fragment kolorowego plakatu z napisem "Słowotwórcze przestrzenie biblioteki" z grafikami.
30 maja 2023

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim przygotowała nowy projekt pod nazwą „Słowotwórcze Przestrzenie Biblioteki”. Jest on realizowany w ramach programu „Partnerstwo dla Książki”.

Realizacja projektu będzie trwała do końca roku 2023. Jego ideą jest animowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym seniorów 60 + oraz wzmocnienie funkcji biblioteki jako ośrodka kulturotwórczego miasta. Projekt zakłada zaangażowanie różnorodnych grup odbiorców, co wpłynie korzystnie na kształtowanie tożsamości biblioteki w sferze społeczno-kulturalnej miasta.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W programie realizacji projektu zaplanowano m.in.: warsztaty literacko-plastyczne o charakterze twórczym, inspirowane słowem „biblioteka”, warsztaty projektowania i konstruowania liter, a także montaż instalacji napisu przed budynkiem biblioteki i tworzenie klipu. Z kolei na 27 sierpnia 2023 roku zaplanowano wspólne świętowanie przed biblioteką: głośne czytanie, kącik z książkami, premierę klipu, prezentację instalacji oraz występ bajarki.

Więcej informacji o projekcie oraz plakat można znaleźć na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim.

Tags: , ,