Spotkanie noworoczne burmistrza 2023

Szeroki plan wnętrza sali widowiskowej domu kultury w kierunku sceny. Na scenie zespół foklorystyczny, przed nim tyłem widzowie. Nad sceną dekoracja z napisem "Spotkanie noworoczne Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski".
30 stycznia 2023

Noworoczne spotkanie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski odbyło się 26 stycznia 2023 roku w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zorganizowano je po raz pierwszy po trzyletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami epidemicznymi.

Przybywających gości powitał w foyer budynku Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski, któremu towarzyszyły: Zastępca Burmistrza Bożena Teresa Zwolińska, Sekretarz Miasta Tamara Korycka i Skarbnik Miasta Anna Szkoda.

Spotkanie zaszczyciło swoją obecnością wiele znakomitych osobistości, wśród których byli m.in.: duchowni na czele z Arcybiskupem Bielskim Grzegorzem i Biskupem Drohiczyńskim Seniorem Antonim Pacyfikiem Dydyczem, Senator RP Jacek Bogucki, dyplomaci, przedstawiciele władz i urzędów centralnych oraz samorządowych, w tym radni województwa podlaskiego oraz zaprzyjaźnieni burmistrzowie miast i wójtowie gmin. Liczną grupę gości stanowili przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji i służb mundurowych, organizacji pozarządowych, oświaty, sportu i kultury, a także Honorowy Obywatel i osoby Zasłużone dla Miasta.

Doniosła uroczystość rozpoczęła się wyświęceniem nowego budynku Bielskiego Domu Kultury. Na scenie ustawiono krzyż i ikonę, a modlitwy odprawili prawosławny Arcybiskup Bielski Grzegorz i katolicki Biskup Drohiczyński Senior Antoni Pacyfik Dydycz. Później delegacja duchowieństwa wyświęciła cały budynek.

Następnie prowadzenie spotkania przejęła Dyrektor Bielskiego Domu Kultury Elżbieta Fionik. Zgromadzeni obejrzeli krótki film przygotowany przez Telewizję Podlasie. Po nim burmistrz przedstawił prezentację dokumentującą osiągnięcia i sukcesy Miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-22.

Burmistrz opowiedział w niej m.in. o największych inwestycjach zrealizowanych i rozpoczętych w minionych trzech latach. Mówił o finansach i budżecie miasta oraz o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań.

Podkreślił udaną współpracę z innymi samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Zwrócił uwagę na sukcesy przedsiębiorców i aktywność społeczną mieszkańców, w tym na realizację projektów z budżetu obywatelskiego. Opowiedział o działaniach służb mundurowych zapewniających mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, a także o specyfice dzisiejszych czasów: walce z epidemią i pomocy uchodźcom z objętej wojną Ukrainy.

W trakcie swojego wystąpienia podkreślił osiągnięcia oświatowe: zarówno uczniów, jak też placówek edukacyjnych. Mówił też o sukcesach innych jednostek miejskich, a także wyzwaniach związanych z zadaniami pomocy społecznej. Wspomniał o zdobytych przez miasto nagrodach, a także o postrzeganiu naszego miasta przez niezależne ośrodki i miejscu Bielska Podlaskiego w ogólnopolskich rankingach.

Z prezentacją przygotowaną na tę uroczystość można zapoznać się w poniższych załącznikach.

Głos zabrali też goście: Biskup Senior Antoni Dydycz, Arcybiskup Grzegorz, Senator RP Jacek Bogucki, Wicestarosta Bielski Piotr Bożko, Radny Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło, a także pochodzący z Bielska Podlaskiego Jarosław Antychowicz – Konsul Honorowy Republiki Serbii i Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Przed zgromadzonymi zaprezentowali się bielscy artyści – wydarzenie uświetnił występ Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok”. Po spotkaniu goście mogli w swobodnej atmosferze wymienić swoje uwagi i spostrzeżenia.

Uroczystość była okazją do przekazania sobie życzeń na nowy rok, poznania aktualnych informacji o mieście, wymiany doświadczeń i opinii, a także nawiązania kontaktów i współpracy.

Wydarzenie miało miejsce 26.1.2023

Zobacz film: „Bielsk Podlaski okiem kamery 2020-2022”

Pliki do pobrania
Tags: , , , , ,