Sterylizacja, kastracja i znakowanie psów i kotów w roku 2023

Pyszczek czarnego kota podczas miauczenia, na kolorowym tle.
24 stycznia 2023

Rozpoczęła się kolejna akcja sterylizacji, kastracji i znakowania psów i kotów właścicielskich. 50 procent ceny zabiegów finansuje Miasto Bielsk Podlaski.

1 lutego 2023 roku Miasto Bielsk Podlaski przystąpi do naboru wniosków o dofinansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji/znakowania psów i kotów posiadających właściciela w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielsk Podlaski na rok 2023”.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

 1. Wypełnienie przez właściciela/opiekuna zwierzęcia w Urzędzie Miasta (pokój numer 105), formularza wniosku, o skierowanie na zabieg. Do wypełnienia wniosku konieczna jest znajomość wagi psa/suki, oraz okazanie dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia szczepieniu przeciw wściekliźnie.
 2. Złożenie oświadczenia: dotyczącego zabiegu znakowania; dotyczącego sterylizacji lub kastracji i znakowania.
 3. Dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Miasta Bielsk Podlaski, właścicielom (do maksimum trzech zwierząt), co będzie sprawdzane przy wypełnianiu wniosku.

Uwaga! Warunkiem niezbędnym otrzymania dofinansowania z Miasta do usługi sterylizacji/kastracji zwierzęcia jest wyrażenie zgody na jego znakowanie i zarejestrowanie w elektronicznej bazie danych „SAFE Animal”, chyba że dotyczy to kota lub pies był znakowany.

Ważne!

 1. Podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui.
 2. Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
 3. Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
 4. Należy we własnym zakresie zapewnić zwierzęciu kaftanik pooperacyjny lub kołnierz.
 5. Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.
 6. Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby koty dostarczane na zabieg i po zabiegu transportowane były w transporterach.
 7. Dodatkowe badania, zabiegi lub inne usługi weterynaryjne, nie są objęte dofinansowaniem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, pokój numer 105 lub telefonicznie pod numerem 85 731 81 57, kontaktując się z panią Agnieszką Mazur.

Zabiegi sterylizacji/kastracji/znakowania wykonywane będą w niżej wymienionych placówkach weterynaryjnych od 1 lutego 2023 roku do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację projektu, nie dłużej jednak, niż do 30 listopada 2023 roku:

 • Prywatna Lecznica Zwierząt Lek. Wet. Włodzimierz Ślesiński, ulica Kazimierzowska 14, 17-100 Bielsk Podlaski; telefon 85 730 36 01
 • Przychodnia dla zwierząt s.c., ulica T. Kościuszki 2, 17-100 Bielsk Podlaski; telefon 85 730 20 83
 • Gabinet Weterynaryjny Rzepniewska Katarzyna, ulica Kazanowskiego 15b, 17-100 Bielsk Podlaski; telefon 501 838 884
 • Lecznica Weterynaryjna „Animals” Piotr Burzyński, ul. Jagiellońska 16, 17-100 Bielsk Podlaski; telefon 85 730 26 04

Ceny jednostkowe brutto w roku 2023 za poszczególne zabiegi (z tego 50% płaci Miasto Bielsk Podlaski, a drugie 50% — właściciel zwierzęcia):

 • sterylizacja kotki — 170 zł
 • kastracja kocura — 90 zł
 • sterylizacja suki ważącej do 15 kg — 200 zł
 • sterylizacja suki ważącej od 15 kg do 30 kg — 250 zł
 • sterylizacja suki ważącej powyżej 30 kg — 300 zł
 • dodatkowa opłata za sterylizację suki w wysokiej ciąży — 150 zł
 • kastracja psa ważącego do 15 kg — 130 zł
 • kastracja psa ważącego od 15 kg do 30 kg — 160 zł
 • kastracja  psa ważącego powyżej 30 kg — 190 zł
 • elektroniczne znakowanie zwierząt (psów/kotów) — 50 zł

Całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych w 2023 roku zajmuje się Lecznica Weterynaryjna „Animals” Piotr Burzyński, ulica Jagiellońska 16, 17-100 Bielsk Podlaski; telefon 504 446 618.

Tags: , , , , ,