Studenci Uniwersytetu w Białymstoku wysłuchali prezentacji burmistrza

Wnętrze sali konferencyjnej. Z prawej burmistrz w trakcie prezentacji. Z lewej grupa studentów siedzących za stołem konferencyjnym.
19 maja 2023

Burmistrz Jarosław Borowski spotkał się ze studentami Uniwersytetu w Białymstoku. Podczas wizyty studyjnej rozmawiano o działaniach proekologicznych naszego miasta i jego mieszkańców.

Z zaproszenia burmistrza skorzystała kilkunastoosobowa grupa studentów drugiego roku wraz z profesor Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Renatą Przygodzką. Pani profesor w latach 2012-15 pełniła funkcję zastępcy prezydenta Białegostoku, a jako naukowiec specjalizuje się m.in. w ekonomii sektora publicznego oraz finansach i zarządzaniu publicznym.

Podczas wizyty studyjnej w Bielsku Podlaskim, która odbyła się 19 maja 2023 roku, burmistrz przedstawił gościom przygotowaną specjalnie na tę okazję prezentację pt. „Inwestycje proekologiczne na terenie Miasta Bielsk Podlaski”. Opowiedział o największym realizowanym projekcie, wartym 90 mln zł, pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta” i o trudnościach związanych z tak dużym przedsięwzięciem. Przedstawił projekt „Strategii niskoemisyjnych na terenie miasta”, związany m.in. z wymianą oświetlenia ulic na enegrooszczędne, modernizacją pieców czy instalacją czujników zanieczyszczenia powietrza.

Wspomniał też m.in. o budowie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, serii projektów dotyczących termomodernizacji obiektów publicznych (w tym wszystkich szkół i przedszkoli), a także „Niskoemisyjnym transporcie publicznym i bezpiecznej komunikacji”, dzięki której zakupiono autobusy elektryczne do bezpłatnej komunikacji miejskiej, wybudowano parkingi dla samochodów i rowerów oraz przebudowano ulice. Nawiązał również do „Zagospodarowania i rozwoju terenów zieleni”, przebudowy rzeki Białej, rozwoju sieci gazowej w mieście oraz budowy ścieżek rowerowych przy okazji inwestycji drogowych.

Burmistrz przedstawił studentom plany i koncepcje rozwoju miasta z uwzględnieniem tematyki ekologicznej. Mówił m.in. o dotychczasowej współpracy z Politechniką Białostocką i jej profesorem Jerzym Uścinowiczem, pod którego kierunkiem studenci już trzykrotnie przygotowywali prace dotyczące zagospodarowania parków i terenów zielonych, otoczenia ratusza, a także idei wielokulturowego parku retencyjnego w dolinie rzeki Białej. Burmistrz odpowiadał też na pytania zadawane przez gości.

Po spotkaniu z burmistrzem, które odbyło się w urzędzie miasta, pani profesor oraz jej studenci zwiedzili Bielsk Podlaski i obejrzeli wybrane realizacje w towarzystwie kierownika i pracowników Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Wydarzenie miało miejsce 19.5.2023

Tags: , , , , , , , , ,