Stypendia dla uczniów, nagrody dla nauczycieli

Ilustracja przedstawia burmistrza stojącego za stołem konferencyjnym oraz nauczycieli siedzących przy stole. Na stole leżą czerwone róże i dyplomy w okładkach.
19 października 2021

Burmistrz wręczył uczniom i absolwentom miejskich szkół stypendia za wysokie wyniki i osiągnięcia w nauce. Przyznał też nagrody nauczycielom szkół i przedszkoli za ich sukcesy na polu dydaktyczno-wychowawczym.

Uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów odbyły się 15 października 2021 r.  w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski.

„Stypendium im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski za wysokie wyniki i osiągnięcia w nauce” przyznawane jest młodym ludziom, którzy są laureatami konkursów na szczeblu wojewódzkim, mają wysoką średnią ocen i wzorowe zachowanie. Na rok szkolny 2021/22 stypendia otrzymało pięcioro uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej numer 3 imienia Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim (S. Proniewicki, M. Troc, A. Kulesza, K. Kozlova, M. Ostaszewicz) oraz troje uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej numer 4 imienia Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim (A. Ładniak, M. Strapczuk, P.Turowski).

Burmistrz przyznał też 20 nagród nauczycielom miejskich szkół i przedszkoli – 19 na wniosek dyrektorów tych placówek i jedną z własnej inicjatywy:

  • trzy nagrody nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim (M. Czyżewska, D. Gromacki, A. Jakubowska);
  • cztery nagrody nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim (G. Bogacewicz, W. Borowik, A. Kołos, M. Lewczuk);
  • pięć nagród nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim (I. Duryńska, J. Duszkowska, G. Korolczyk, K. Zajączkowska, P. Żukowski);
  • trzy nagrody nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim (Ś. Sacharczuk, A. Samocik, B. Szulc);
  • jedną nagrodę nauczycielowi Przedszkola nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim (H. Mielnik) ;
  • jedną nagrodę nauczycielowi Przedszkola nr 7 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim (T. Artemiuk);
  • dwie nagrody nauczycielom Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim (E. Oksiuta, D. Zinowczyk);
  • jedną nagrodę nauczycielowi Przedszkola nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim (J. Ziniewicz).

Wydarzenie miało miejsce 15.10.2021

Zdjęcie przedstawia burmistrza (po prawej stronie kadru) odczytującego treść pisma o przyznaniu stypendium. W tle, za stołem konferencyjnym, siedzą uczniowie i absolwenci oraz ich rodzice. www.bielsk-podlaski.pl Fot. Krzysztof Jankowski

Tags: , , , , ,