Stypendia imienia Jana Pawła II

12 marca 2021

Stypendia imienia Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski dla uczniów za wysokie wyniki i osiągnięcia w nauce

Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwałą numer VIII/65/15 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów imienia Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski dla uczniów za wysokie wyniki i osiągnięcia w nauce, ustanowiła stypendium w celu wsparcia finansowego uczniów bielskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Z informacją na temat stypendium i zasad jego przyznawania można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tags: ,