Swietłana Cichanouska z wizytą w naszym mieście

lokalnu samorządowcy wraz z liderką białoruskiej opozycji
17 lipca 2023

Liderka białoruskiej opozycji rozpoczęła swoją wizytę od spotkania z lokalnymi działaczami mniejszości białoruskiej w Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Następnie odwiedziła dwie bielskie szkoły, w których dzieci i młodzież uczą się języka białoruskiego, tj. Szkołę Podstawową nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza i II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza.

Podczas wizyty w bielskich placówkach oświatowych Swietłana Cichanouska spotkała się z lokalnymi władzami samorządowymi i radą pedagogiczną tych szkół. Jarosław Borowski, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski w rozmowie z liderką białoruskiej opozycji podkreślił że „z dużym prawdopodobieństwem to najliczniejszy na całym świecie kompleks szkół z nauczaniem tego języka”. Natomiast Swietłana Cichanouska wyraziła wdzięczność władzom samorządowym i państwowym za to, że Białorusini na Podlasiu mogą swobodnie używać swojego języka i kultywować tradycję.

 

Wydarzenie miało miejsce 15 lipca 2023 r.