Telefoniczny punkt zgłoszeń dla osób, które nie mogą dotrzeć samodzielnie do punktu szczepień

ilustracja przedstawia rysunek koronawirusa - Covid
20 stycznia 2021

Telefoniczny punkt zgłoszeń w sprawie transportu na szczepienia dla osób, które nie mogą dotrzeć samodzielnie do punktu szczepień – 690 607 063.

Informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dla kogo dowóz na szczepienia

Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z wyżej wymienionymi schorzeniami oraz osoby starsze, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez Urząd Miasta transportu.

Zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy mogą otrzymać informację na temat skorzystania z dowozu na szczepienia. Prosimy najpierw o rejestrację na szczepienie w punkcie szczepień i poinformowanie osoby rejestrującej, że istnieje potrzeba zorganizowania transportu do punktu szczepień lub umówić się na przyjazd personelu medycznego (mobilny punkt szczepień) do domu osoby zgłaszającej.

Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie wyznacza ani daty, ani godziny szczepienia danej osoby – dokonuje tego punkt rejestracji. Rejestracji na szczepienie przeciw Covid-19 można dokonać przez:

 • Internet, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta: https://pacjent.gov.pl/
 • w przychodni: wykaz i kontakt do placówek w Bielsku Podlaskim – poniżej
 • poprzez infolinię – numer 989.

Punkty szczepień przeciw Covid-19 na terenie miasta Bielsk Podlaski:

 • SP ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ (Szpital Powiatowy), Bielsk Podlaski ul. Kleszczelowska 1,
  telefon: 85 833 43 77
 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „VITA” sp. z o.o., Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 15,
  telefon: 85 730 29 26
 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Medycyny rodzinnej „Medica” sp. z o.o, Gabinet szczepień, Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 15,
  telefon: 85 730 49 04
 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „Twój lekarz” B. Rucińska – A.T. Wakulewska s.c., Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 20,
  telefon: 85 730 35 23
 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Medycyny rodzinnej „Medica” sp. z o.o., Bielsk Podlaski ul. Jagiellońska 2,
  telefon: 85 730 50 94

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski. Z administratorem można skontaktować się:

 • telefonicznie – 85 7318188
 • pisemnie – um@bielsk-podlaski.pl
 • osobiście lub pisemnie – 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:

 • telefonicznie – 85 7318139
 • pisemnie – iod@bielsk-podlaski.pl
 • osobiście lub pisemnie – 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych:

w celu zgłoszenia potrzeby transportu do punktu szczepień na podstawie udzielonej przez osobę zgody oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. nr ZK-I.967.21.2021.RK

WYMOGI I KONSEKWENCJE

Podanie/udostępnienie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, stopnia niepełnosprawności lub wieku jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia na transport do punktu szczepień.

Osoba fizyczna, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.

W przypadku odmowy podania/udostępnienia danych osobowych nie można przyjąć zgłoszenia, tym samym zapewnić transportu do punktu szczepień.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Następujące podmioty będą miały dostęp do danych osobowych we wskazanych zakresach:

 1. upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
 2. pracownicy firmy transportowej.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia organizacji transportu, a następnie będą archiwizowane zgodnie z Instrukcjami Archiwalnymi.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:
 2. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to wycofać tę zgodę w dowolnym momencie;
 3. otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;
 4. zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;
 5. zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 6. zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 7. zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 8. wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 9. wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2) jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.
 10. Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa.
 11. W ciągu 30 dni od złożenia żądania administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.
 12. Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie.
Tags: , , , ,