Tereny inwestycyjne w Bielsku Podlaskim (2024)

16 lutego 2024

Informacja o nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bielsk Podlaski położonych w Bielsku Podlaskim, stanowiących tereny inwestycyjne.

  1. Teren inwestycyjny przy ul. Technicznej:

1) oznaczona numerem geodezyjnym 3474/36 o powierzchni 1,3275 ha. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym teren przeznaczony pod zabudowę techniczno-produkcyjną. Ogrodzona ogrodzeniem przemysłowym. Doprowadzona  infrastruktura techniczna.

2)  oznaczona numerem geodezyjnym 3474/63 o powierzchni 0,1037 ha. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym teren przeznaczony pod zabudowę techniczno-produkcyjną. Ogrodzona ogrodzeniem przemysłowym. Doprowadzona  infrastruktura techniczna.

Położona w obszarze SSSE Podstrefa Bielsk Podlaski.

Plan miejscowy http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rf_gp_sg/miejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego/

  1. Teren inwestycyjny przy ul. Grabniak:

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 274 o powierzchni 2,3505 ha. Zgodnie z planem miejscowym teren niemal w całości przeznaczony jest pod produkcję wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Przy wschodniej granicy działki planowana jest wewnętrzna droga dojazdowa, do obsługi tej nieruchomości.

Informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski:

Tags: , , ,