Trwa nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach

Niebieski logotyp ze skrótowcem: PWKZ wkompomowanym w schemat dachu budynku, wieżę którego stanowi symbol obiektu zabytkowego.
23 listopada 2023

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dotacje pochodzą ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2024 roku.

Według nowego rozporządzenia, wnioski będą przyjmowane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do 30 listopada 2023 roku. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku lub drogą pocztową (w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego).

Stosowne dokumenty, informacje źródłowe oraz dane adresowe można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Tags: , ,