Uczniowie Szkoły Podstawowej numer 2 ze stypendiami marszałka

ilustracja przedstawia uczniów Szkoły Podstawowej numer 2 imienia kapitana Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim (stoją od lewej Artur Żarski, Alicja Hryniewicka, Aleksandra Żukowska, Hanna Kuna) na tle popiersia patrona szkoły, flagi narodowej i godła. Z prawej strony na stoliku modele kartonowe uczniów, wyżej prace plastyczne uczniów.
15 lutego 2021

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał stypendia dla dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie. Wśród 150 stypendystów z całego województwa znalazło się czworo uczniów Szkoły Podstawowej numer 2 imienia kapitana Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim.

Każdemu uczniowi przyznano stypendium w wysokości 250 zł miesięcznie, na okres jednego roku. Stypendyści ze Szkoły Podstawowej numer 2 to: Alicja Hryniewicka, Hanna Kuna, Artur Żarski i Aleksandra Żukowska. Alicja Hryniewicka i Hanna Kuna otrzymały stypendia za osiągnięcia w dziedzinie modelarstwa i plastyki, Artur Żarski w dziedzinie modelarstwa, Aleksandra Żukowska w dziedzinie tańca. Osiągnięcia uczniów: Alicji Hryniewickiej, Hanny Kuny, Artura Żarskiego to między innymi efekt pracy koła modelarskiego prowadzonego przez Mirosława Chomaniuka i koła plastycznego prowadzonego przez Daniela Gromackiego. Natomiast sukcesy Aleksandry Żukowskiej to jej udział w zajęciach pozaszkolnych.

W latach 2017-2020 uczniowie uzyskali:

  • Alicja Hryniewicka: 16 nagród i wyróżnień na szczeblu ogólnopolskim;
  • Hanna Kuna: 3 nagrody i wyróżnienie na szczeblu międzynarodowym, 25 nagród i wyróżnień na szczeblu ogólnopolskim;
  • Artur Żarski: 1 wyróżnienie na szczeblu międzynarodowym, 10 nagród i wyróżnień na szczeblu ogólnopolskim;
  • Aleksandra Żukowska: 3 nagrody na szczeblu międzynarodowym, 17 nagród na szczeblu ogólnopolskim.

Wydarzenie miało miejsce 28.1.2021

Tags: ,