Urząd Miasta Bielsk Podlaski otrzymał I nagrodę za modernizację oświetlenia drogowego na terenie miasta

pamiątkowe zdjęcie wszystkich zebranych podczas uroczystości wręczenia nagrody
12 lipca 2021

Do Bielska Podlaskiego trafiła nagroda za kompleksową realizację projektu modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta w ramach projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Nagrodę przyznał Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego w Warszawie.

Związek zorganizował konkurs na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2020 roku oraz na najlepszą inwestycję oświetleniową 2020 roku. Pierwszą nagrodę w kategorii „Oświetlenie dróg i terenów publicznych” otrzymał Urząd Miasta Bielsk Podlaski.

Komisja konkursowa, w swoim uzasadnieniu stwierdziła, że nagradzając bielski urząd wzięła pod uwagę przede wszystkim kompleksowość wykonanej inwestycji. Wykonano nie tylko wymianę wyeksploatowanych opraw oświetleniowych, ale również zapewniono kompensację mocy biernej pojemnościowej, zastosowano urządzenia zmniejszające prąd rozruchowy opraw oraz automatykę niezbędną do śledzenia i sterowania pracą tych opraw. Inwestycję wykonano w oparciu o istniejące słupy i sieć oświetleniową, a mimo to uzyskano dobre efekty oświetleniowe. Dokonane działania zapewniły nie tylko spodziewane efekty finansowe zaraz po modernizacji, ale również przewidywane zmiany w opłatach za energię elektryczną w latach najbliższych.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 7 lipca 2021 roku w sali konferencyjnej Bielskiego Domu Kultury.

Uczestniczyli w niej między innymi Marek Orłowski Prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, organizator konkursu, Michał Rylski Redaktor Naczelny Gazety Samorządu i Administracji będący członkiem Komisji Konkursowej oraz Andrzej Roszczenko Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski.

Ponadto w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm odpowiedzialnych za projektowanie i kompleksowe wykonanie poszczególnych zadań, a także pracownicy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski odpowiedzialni za koordynację projektu „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Projekt realizowany był w latach 2019-2020 w dwóch etapach. W rezultacie wymienionych zostało 2378 opraw oświetleniowych oraz zmodernizowano 61 szaf sterowniczych. Wartość projektu wyniosła ponad 5,5 mln zł, a Urząd Miasta pozyskał dofinansowanie na to zadanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie 3,7 mln zł.

 

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie Urzędu Miasta:

Etap 1

Etap 2