Ważny komunikat dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy (dotyczy tzw. świadczenia „40zł”)!

29 lipca 2022

Ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 1383) wprowadziła następujące zmiany w terminie złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców:

 

„1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.”

 

Zmiany te są bardzo niekorzystne dla wnioskodawców – większość z nich składa wnioski w terminach ponad miesięcznych – grozi więc im utrata tego świadczenia.

Osoby które złożyły wniosek, w którym „ostatni dzień okresu objętego wnioskiem” kończył się np. w czerwcu – aby nie stracić świadczenia muszą złożyć wniosek najpóźniej do końca lipca b.r. (w Biurze Podawczym Urzędu Miasta lub nadać list w placówce pocztowej), zaś gdy ten termin wypadał już w lipcu, muszą pamiętać o powyższym miesięcznym terminie.