Wiersze emigracyjne

Ilustracja przedstawia dwie osoby siedzące na krzesłach przy stoliku przykrytym białym obrusem. Na stole stoi wazon z bukietem kwiatów i leżą dwa mikrofony. Po prawej stronie siedzi autorka ksiązki Weronika Mielczarek, po lewej - prowadzący spotkanie Andrzej Salnikow.
17 lutego 2021

W Bielskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z Weroniką Mielczarek, autorką tomiku poezji „Wiersze emigracyjne”. Tomik ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Bielsk Podlaski.

Weronika Mielczarek jest emerytowaną nauczycielką, uczestniczką warsztatów literackich, prowadzonych w ramach Koła Poetyckiego działającego w Bielskim Domu Kultury. Przy współpracy z kołem wydano jej pierwszy tomik poezji, zatytułowany „Wiersze emigracyjne”. Utwory zawarte w tomiku ukazały się już w latach 2006-07 w formie rozproszonej w Stanach Zjednoczonych, w niezależnym dwutygodniku katolicko-społecznym „Polski Przewodnik”. Wydanie wierszy w formie zwartej jest świadectwem twórczości bielskiej autorki, będącej wyrazem tęsknoty za Polską.

Gości przybyłych na spotkanie autorskie powitała dyrektor Bielskiego Domu Kultury Elżbieta Fionik. Prowadzący spotkanie instruktor do spraw literackich Andrzej Salnikow nawiązał do przeszłości: pytał o pochodzenie bohaterki, a także o jej pierwsze spotkanie z Podlasiem. W nawiązaniu do  promowanego tomiku wierszy padło wiele pytań dotyczących twórczości autorki i jej licznych zainteresowań. Poproszona o przeczytanie ulubionego wiersza, Weronika Mielczarek odczytała „Nasze pędzące chwile”.

Na zakończenie wydarzenia – gratulacje bohaterce spotkania złożyli: burmistrz Jarosław Borowski, zastępca burmistrza Bożena Teresa Zwolińska i grono jej przyjaciół, Autorka rozdała autografy, a uczestników spotkania czekał słodki poczęstunek.

Organizatorami wydarzenia byli: Bielski Dom Kultury i Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej.

 

Wydarzenie miało miejsce 15.2.2021

Ilustracja przedstawia trzy egzemplarze książki. Dwie z nich leżą z prawej strony, jadna stoi z lewej, z rozchylonymi okładkami. Na okładkach widać napisy: "Weronika Mielczarek Wiersze emigracyjne". Ilustracja przedstawia dwie osoby podczas spotkania autorskiego. Z lewej strony stojący burmistrz Jarosław Borowski mówi do mikrofonu, z prawej strony autorka ksiązki Weronika Mielczarek siedzi za stolikiem pokrytym białym obrusem i wpisuje autografy do książek.

Tags: , , ,