Wizyta Miast Partnerskich. Budujemy partnerstwo dla pokoju i współpracy

Członkowie delegacji podczas spotkania z Burmistrzem w sali konferencyjnej
6 czerwca 2024

42. Dni Bielska Podlaskiego były świętem naszego miasta wypełnionym koncertami i imprezami sportowo-rekreacyjnymi. W tym czasie Bielsk Podlaski był także gospodarzem międzynarodowego spotkania w ramach projektu pn. „Bielsk Podlaski łączy ludzi – międzynarodowe spotkanie samorządów z Europy Środkowo-Wschodniej w celu budowania partnerstwa dla pokoju i współpracy”. Projekt zakładał organizację dwóch spotkań, w Bielsku Podlaskim i w jednym z miast partnerskich. Z zaproszenia na pierwsze spotkanie organizowane w naszym mieście skorzystały delegacje z Rachowa w Ukrainie oraz Călărași w Mołdawii.

Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie inicjatywa Samorządu Województwa Podlaskiego, który w tym roku ogłosił konkurs pn. „Wsparcie współpracy z zagranicą jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2024 roku”. Miasto Bielsk Podlaski, mając wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych projektów, przystąpiło do konkursu i otrzymało wsparcie finansowe Samorządu Województwa Podlaskiego na realizację tego przedsięwzięcia.

Głównym celem projektu było przywrócenie kontaktów z dotychczasowymi zagranicznymi partnerami, które zostały przerwane na skutek pandemii Covid-19 oraz działań wojennych Federacji Rosyjskiej w Ukrainie. Projekt zakładał przeprowadzenie konsultacji z partnerskimi samorządami w kwestii przywrócenia dotychczasowej współpracy w obszarach oświaty i kultury, a w szczególności wymiany młodzieży.

Założeniem projektu była również prezentacja potencjału gospodarczego naszego miasta, pokazanie walorów turystycznych Bielska Podlaskiego i regionu południowo-wschodniego Podlasia, a także zainicjowanie dyskusji o roli wspólnoty europejskiej w budowaniu dobrobytu lokalnych społeczności.

Wizyta rozpoczęła się 1 czerwca 2024 r. od zwiedzania lokalnej firmy budowlanej Unihouse, w której uczestnicy projektu zapoznali się z nowoczesną technologią modułowej budowy domów. Następnie delegacje odwiedziły Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, gdzie przedstawiono im nowe autobusy elektryczne, zakupione dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach zadania „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Miasta Bielsk Podlaski”. Przedstawiciele miast partnerskich wyrażali ogólne zainteresowanie niskoemisyjnym transportem i mieli również możliwość przejazdu autobusem elektrycznym po mieście.

Tego samego dnia Burmistrz Bielska Podlaskiego, Piotr Wawulski, spotkał się z delegacjami z Călărași i Rachowa w Urzędzie Miasta. W spotkaniu uczestniczyły również: Iwona Kołos Zastępca Burmistrza, Anna Szkoda Skarbnik Miasta, Jolanta Mierzwińska Sekretarz Miasta oraz Kierownik Referatu Oświaty i Kultury Urszula Wiesiełowska i wieloletnia nauczycielka bielskiej piątki – Elżbieta Chmur, która wielokrotnie współpracowała i uczestniczyła w wymianie dzieci i młodzieży w miastach partnerskich. Podczas spotkania wszystkie strony opowiedziały o swoich oczekiwaniach co do dalszej współpracy, omówiono potencjalne projekty, możliwości pozyskiwania środków oraz źródeł finansowania.

Kolejnym punktem programu była wizyta w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jednej z najstarszych świątyń Bielska Podlaskiego. Delegacje mogły poznać bogate dziedzictwo kulturowe naszego miasta, poznać historię bielskiej cerkwi opowiedzianej przez wikariusza Aleksego Kuryłowicza.

Kolejnym punktem bogatego i urozmaiconego programu wizyty były odwiedziny Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza, w której zagraniczni goście zapoznali się z wyposażeniem sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych oraz z polskim systemem oświatowym, który zapewnia m.in. możliwość nauki języków i rozwijanie kultury mniejszościom narodowym.

2 czerwca delegacje udały się do Białowieskiego Parku Narodowego, gdzie miały okazję zobaczyć piękno Puszczy Białowieskiej, poznać walory turystyczne południowo-wschodniego Podlasia, ale również porozmawiać o tym jak sytuacja na granicy z Białorusią wpływa na przyrodę i lokalną społeczność.

Na zakończenie wizyty delegacji w naszym mieście odbyło się spotkanie samorządowców, które podsumowało wizytę. Nasze miasto swoją obecnością zaszczycili Poseł do Europarlamentu Tomasz Frankowski oraz Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski. Z zaproszenia skorzystali także Wójt Gminy Bielsk Podlaski Walenty Korycki i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski Piotr Daniło jako przedstawiciel Starosty Bielskiego. Podczas spotkania dyskutowano o sytuacji politycznej w regionie i jak ważna jest stabilność gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej dla zrównoważonego rozwoju regionów.

Ponadto w międzynarodowym spotkaniu wzięli udział dyrektorzy bielskich szkół podstawowych, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dyrektor Bielskiego Domu Kultury oraz kierownictwo Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, którzy wspólnie z przedstawicielami samorządów Rachowa i Călărași mieli okazję poruszyć tematy potencjalnej współpracy w dziedzinach sportu, kultury i oświaty.

Wizyta miast partnerskich w Bielsku Podlaskim była istotnym krokiem w kierunku wzmacniania międzynarodowych relacji oraz promowania pokoju i współpracy. Spotkania i dyskusje przeprowadzone w trakcie tych dni pozwoliły na zacieśnienie więzi i otworzenie nowych perspektyw współpracy, które przyniosą korzyści zarówno mieszkańcom Bielska Podlaskiego, jak i partnerskich miast.

Przedstawiciele samorządów z Mołdawii z uznaniem wspomnieli o projektach infrastrukturalnych zrealizowanych przez nasze miasto w ramach rządowego programu Polska Pomoc we wsiach Onișcani i Rădeni. Mołdawski partner wyraził żywe zainteresowanie kontynuacją takich inicjatyw na swoim terenie. Wszyscy partnerzy zgodnie zaznaczyli, jak istotna jest kontynuacja dotychczasowej wymiany młodzieży oraz poszukiwanie nowych form współpracy, które mogą przynieść jeszcze większe korzyści w przyszłości.