Wizyta ministra finansów w Bielsku Podlaskim

Sześć osób (5 mężczyzn i kobieta) pozują do zdjęcia stojąc na widowni domu kultury. Fot. Krzysztof Jankowski
5 kwietnia 2024

Nasze miasto odwiedził urzędujący Minister Finansów Andrzej Domański. Gość spotkał się z Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski Jarosławem Borowskim oraz wziął udział w konferencji prasowej.

Minister Andrzej Domański swoją funkcję w gabinecie Premiera RP Donalda Tuska pełni od 13 grudnia 2023 roku. Do naszego miasta przyjechał na zaproszenie burmistrza.

– Spotkanie miało m.in. na celu przedstawienie, z perspektywy samorządowca niedużego miasta, pożądanego systemu finansowania samorządów – podkreślił burmistrz Jarosław Borowski.

Gość zwiedził Bielsk Podlaski podczas przejażdżki nowym elektrycznym autobusem bezpłatnej komunikacji miejskiej. Obejrzał największe inwestycje zrealizowane przy udziale środków unijnych. Dowiedział się też, że od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej nasze miasto zrealizowało inwestycje z udziałem środków wspólnotowych o wartości przekraczającej 200 mln zł. Minister został także oprowadzony po jednej z największych inwestycji – Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przez jego dyrektor Elżbietę Fionik.

Także w BDK-u odbyła się konferencja prasowa, na której wystąpili: minister Andrzej Domański, Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, Poseł na Sejm RP Krzysztof Truskolaski, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Igor Łukaszuk oraz burmistrz Jarosław Borowski. W trakcie konferencji minister opowiedział dziennikarzom mediów ogólnopolskich oraz lokalnych o proponowanych zmianach systemu finansowania samorządów.

– Rząd odblokował środki unijne, bo wiemy, że te pieniądze są polskiej gospodarce i polskim samorządom bardzo potrzebne – mówił minister Adam Domański. – Wiemy, że Polski Ład zdemolował finanse wielu polskich samorządów. Sam Bielsk Podlaski traci 7 mln zł rocznie na zmianach, które zostały wprowadzone w Polskim Ładzie. PiS ograniczył finansowanie samorządów jedną ręką po to, by drugą ręką wspierać te samorządy, które z przyczyn politycznych było mu wygodnie dofinansowywać. My chcemy z takimi praktykami skończyć. Nowy system finansowania jednostek samorządu terytorialnego sprawi, że finanse samorządów będą niezależne od decyzji podejmowanych w Warszawie.

Wydarzenie miało miejsce 3.4.2024

Tags: , , , , , ,