Wybory 2024: obwieszczenia

Biało-czerwona urna z herbem Polski.
3 kwietnia 2024

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią obwieszczeń dotyczących nadchodzących wyborów samorządowych.

Wybory samorządowe 2024 roku w Polsce odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7:00 – 21:00.

W naszym mieście każdy wyborca dostanie cztery różne karty do głosowania w wyborach: do Rady Miasta Bielsk Podlaski, do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, do Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. Należy pamiętać, że aby głos był ważny, na każdej karcie można postawić znak „X” w kratce – wyłącznie przy nazwisku jednego kandydata.

Gdzie głosujemy?

Głosować będziemy mogli w lokalach, które będą siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych. Ich listę, wraz z adresem i wskazanymi ulicami należącymi do danego obwodu wyborczego, znajdziemy w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z 6 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodu głosowania.

Jak głosujemy?

Miasto Bielsk Podlaski jest gminą o liczbie mieszkańców przekraczającej 20 tysięcy. Dlatego obowiązują nas okręgi wielomandatowe. W naszym mieście będziemy wybierali 21 radnych. W okręgu numer 1 wybierzemy ich sześciu, zaś w okręgach nr 2, 3 i 4 – po pięciu radnych. Podział miasta na okręgi wyborcze, ich granice i numery znajdziemy w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z 5 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych.

Kogo wybieramy?

Przed udaniem się do urn warto sprawdzić, jakich kandydatów wystawiły komitety wyborcze w okręgu, w którym mamy prawo oddać swój głos. W całym mieście o nasze poparcie ubiega się 126 chętnych do objęcia mandatu Radnego Miasta Bielsk Podlaski, reprezentujących pięć komitetów wyborczych. Możemy poznać ich nazwiska czytając Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim z 18 marca 2024 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Bielsk Podlaski.

W nadchodzących wyborach samorządowych będziemy wybierać także Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski na najbliższą pięcioletnią kadencję. Do tej zaszczytnej funkcji komitety wyborcze zgłosiły czworo kandydatów. Zostali oni wymienieni w Obwieszczeniu Miejskiej Komisji Wyborczej z 18 marca 2024 roku o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza.

Pliki do pobrania
Tags: , ,