Wybory 2024: wyniki głosowań

Biało-czerwona urna z herbem Polski.
9 kwietnia 2024

W niedzielę 7 kwietnia 2024 roku w całej Polsce odbyły się wybory organów jednostek samorządu terytorialnego. W Bielsku Podlaskim przebiegły one bez problemów.

W wyborach do Rady Miasta Bielsk Podlaski pięć komitetów wyborczych rywalizowało o 21 mandatów radnych. Oddano 9 371 głosów ważnych. Podział mandatów wygląda następująco:

  • 8 mandatów – KWW Nasz Bielsk – 3 273 głosy (34,93%)
  • 7 mandatów – KW Koalicja Bielska – 2 919 głosów (31,15%)
  • 4 mandaty – KWW Nasze Podlasie – 1 861 głosów (19,86%)
  • 2 mandaty – KWW Nowa Jedność – 1 050 głosów (11,2%)
  • 0 mandatów – KWW Łączy nas Podlasie – 268 głosów (2,86%)

W wyborach Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski rywalizowało czworo kandydatów. Oddano 9 586 głosów ważnych. Na poszczególnych kandydatów na burmistrza oddano następujące liczby głosów ważnych:

  • Jarosław Borowski (KW Koalicja Bielska) – 3 187 (33,25%)
  • Piotr Daniło (KWW Nasze Podlasie) – 1 608 (16,77%)
  • Wioletta Małgorzata Mrozkowiak (KWW Nowa Jedność) – 948 (9,89%)
  • Piotr Wawulski (KWW Nasz Bielsk) – 3 843 (40,09%)

Liczba głosów stanowiąca więcej niż połowę głosów ważnych, wymagana dla wyboru burmistrza, wynosiła 4 794. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów.

Miejska Komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim, 8 kwietnia 2024 r., podjęła uchwałę o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach burmistrza miasta. Do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczeni zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów: Jarosław Borowski i Piotr Wawulski. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach: od 7:00 do 21:00 w niedzielę 21 kwietnia 2024 r., w tych samych lokalach wyborczych, w których głosowano 7 kwietnia 2024 r.

Z dokumentami (w tym protokołami) z wyborów przeprowadzonych w Mieście Bielsk Podlaski można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Wybory Samorządowe 2024”.

Oficjalne wyniki wszystkich głosowań można znaleźć też w serwisie internetowym Państwowej Komisji Wyborczej:

Tags: , , , ,