Wybory do PE 2024: powołano obwodowe komisje wyborcze

Biało-czerwona urna z herbem Polski.
22 maja 2024

Komisarz Wyborczy w Białymstoku II wydał Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wybory te odbędą się 9 czerwca 2024 r.

Podczas nadchodzących głosowań będziemy mogli skorzystać z tych samych lokali wyborczych, które były przygotowane na niedawne wybory samorządowe. Członkowie obwodowych komisji wyborczych będą w nich czuwali nad sprawnym przebiegiem głosowania. Liczba członków to 136 w 14 komisjach.

Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego jedna z bielskich komisji – Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 z siedzibą w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 – będzie liczyła aż trzynastu członków. Wynika to z Uchwały nr 263/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których można spodziewać się zwiększonej liczby wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Ukonstytuowanie się obwodowych komisji wyborczych w naszym mieście (wybór przewodniczących i ich zastępców) oraz szkolenie członków tych komisji zaplanowano na środę 29 maja 2024 r. o godzinie 13:00 w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 2.

Komplet informacji i dokumentów dotyczących zbliżających się wyborów, w tym m.in. Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski o numerach oraz granicach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, a także Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3 – można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Pliki do pobrania
Tags: , , ,