Konsultacje budżetowe

Data wydarzenia: 07/12/2023
Godzina: 17:00
Miejsce: Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. 3 Maja 2

We czwartek 7 grudnia 2023 r. o godzinie 17:00 w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. 3 Maja 2 odbędą się konsultacje z mieszkańcami miasta, dotyczące projektu budżetu miasta na rok 2024.

Projekt budżetu znajduje się do wglądu w pokoju nr 304 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 1 oraz został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w zakładce – Zarządzenia Burmistrza Miasta.