BDK: Seniorada 2023

Data wydarzenia: 07/10/2023
Godzina: 15:00
Miejsce: Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. 3 Maja 2

Obchody Dnia Osób Starszych „Seniorada – Integracja Pokoleń” odbędą się w sobotę 7 października 2023 roku o godzinie 15:00 w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. 3 Maja 2.

Jest to zadanie publiczne, współfinansowane przez Miasto Bielsk Podlaski, a organizowane każdego roku przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku Podlaskim.