BDK: spotkanie seniorów

Data wydarzenia: 20/02/2024
Godzina: 16:00
Miejsce: sala teatralna Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy ul. 3 Maja 2

Spotkanie dotyczące zdrowia seniorów, w tym problemów psychologicznych, odbędzie się we wtorek 20 lutego 2024 roku o godzinie 16:00 w sali teatralnej Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy ul. 3 Maja 2. Organizatorem wydarzenia jest Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Bielsku Podlaskim.