BDK: spotkanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Data wydarzenia: 11/10/2023
Godzina: 17:00
Miejsce: sala konferencyjna Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy 3 Maja 2

11 października 2023 r. o godzinie 17:00 w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy 3 Maja 2 – w sali konferencyjnej,  odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miasta.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

Informacje o projektach, które będą ujęte na kartach do głosowania oraz wnioskach nieujętych, będą dostępne do wglądu od 27 września 2023 r. w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bielsk-podlaski.pl w zakładce „Budżet Obywatelski”.