BDK: spotkanie ws. ręcznika ludowego

Data wydarzenia: 21/02/2024
Godzina: 17:00
Miejsce: sala teatralna Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy ul. 3 Maja 2

Pracownia Podlaskiego Rękodzieła Ludowego, działająca przy Bielskim Domu Kultury, zaprasza miłośników podlaskiej kultury ludowej na spotkanie dotyczące wpisu ręcznika obrzędowego na „Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego”.

Spotkanie, które poprowadzi kustosz Alina Dębowska-Jankiewicz, stypendystka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, będzie okazją do konstruktywnej wymiany poglądów i doświadczeń. Planowane jest ono w środę 21 lutego 2024 roku o godzinie 17:00 w sali teatralnej Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy ul. 3 Maja 2.

Informacja i plakat na profilu facebookowym BDK-u.