Debata naukowa w Studziwodach

Data wydarzenia: 09/12/2023
Godzina: 15:00
Miejsce: dom mieszczański w skansenie przy ul. Sosnowej 17 w Bielsku Podlaskim

Debata pod hasłem „Bielsk Podlaski – Dziedzictwo archeologii i architektury drewnianej” odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2023 roku w Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.

Debata rozpocznie się o godzinie 15:00 w domu mieszczańskim w skansenie przy ul. Sosnowej 17 w Bielsku Podlaskim.

W debacie wezmą udział: prof. Irena Matus, historyk i etnograf z Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Jerzy Uścinowicz z Politechniki Białostockiej, dr Dariusz Krasnodębski z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, dr Artur Gaweł z Uniwersytetu w Białymstoku, dr Jauhien Malikau, specjalista od miejskiej architektury drewnianej, Walenty Sielwiesiuk, historyk sztuki, założyciel fundacji „Mochnarte”, Tomasz Sulima, etnolog, radny Rady Miasta Bielsk Podlaski.

W ramach spotkania odbędzie się wernisaż wystawy „Dom Langbardów. Pamięci drewnianego Bielska”, przygotowanej przez Doroteusza i Maksyma Fioników.

Wydarzenie odbywa się ramach działalności Szkoły Podlasko-Białoruskich Tradycji Historycznych i Kulturowych, dofinansowanej z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.