Konsultacje budżetu obywatelskiego

Data wydarzenia: 22/09/2021
Godzina: 17:00
Miejsce: Bielski Dom Kultury, ulica 3 Maja 2

22 września 2021 roku o godzinie 17:00 w Bielskim Domu Kultury przy ulicy 3 Maja 2 w Bielsku Podlaskim odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miasta. W trakcie spotkania zostaną przedstawione projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Informacje o projektach, które będą ujęte na kartach do głosowania oraz wnioskach nieujętych, będą dostępne do wglądu od 20 września 2021 r. w pokoju nr 204 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bielsk-podlaski.pl w zakładce „Budżet Obywatelski”.