Konsultacje w sprawie budżetu obywatelskiego

Data wydarzenia: 12/10/2022
Godzina: 17:00
Miejsce: Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. 3 Maja 2

12 października 2022 roku o godzinie 17:00 w Bielskim Domu Kultury przy ulicy 3 Maja 2 w Bielsku Podlaskim odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miasta.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

Informacje o projektach, które będą ujęte na kartach do głosowania oraz wnioskach nieujętych, będą dostępne do wglądu od 10 października 2022 roku w pokoju numer 208 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta w zakładce „Budżet Obywatelski”.