ODK: podsumowanie projektów Uniwersytetu 3. Wieku

Data wydarzenia: 12/09/2023
Godzina: 16:00
Miejsce: Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 10

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bielsku Podlaskim zaprasza wszystkich studentów i przyjaciół do udziału w uroczystości, która odbędzie się we wtorek 12 września o godzinie 16:00 w Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 10.

W jej trakcie odbędzie się podsumowanie projektu realizowanych przez uniwersytet pn. „Spotkanie z poezją” oraz prezentacja prac powstałych podczas warsztatów plastycznych, zorganizowanych w ramach finansowanego przez Miasto Bielsk Podlaski zadania publicznego pn. Senior wierzy w swoje możliwości”.