Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa

Data wydarzenia: 19/11/2021
Godzina: 09:00
Miejsce: Bielski Dom Kultury, ulica 3 Maja 2 w Bielsku Podlaskim

Piąta Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia” odbędzie się w piątek i sobotę – 19 i 20 listopada 2021 roku w Bielsku Podlaskim.

Centralnym tematem konferencji będzie język ukraiński Podlasia oraz jego funkcjonowanie w przestrzeni kulturowej regionu.

Konferencja odbywać się będzie w formacie hybrydowym, to znaczy część referentów wystąpi w Bielsku Podlaskim, część zaś online. Odbędzie się również transmisja konferencji w Internecie, na profilu Podlaskiego Instytutu Naukowego na Facebooku.

Informacje o konferencji (w tym szczegółowy program) są dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego, w zakładce poświęconej konferencji.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Miasta Hajnówka, Burmistrz Kleszczel, Wójt Gminy Bielsk Podlaski. Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Burmistrz Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

Program konferencji:

19 listopada 2021 r. (piątek)

 • 9.00-9.30 Uroczyste otwarcie konferencji
 • 9.30-12.15 Sesja І „Gwary ukraińskie Podlasia”
 • 13.15-15.30 Sesja ІI „Toponimia i antroponimia Podlasia”
 • 15.30-15.45 Prezentacja koncepcji Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”
 • 16.15-18.30 Sesja ІII „Język ukraiński w przestrzeni publicznej Podlasia”
 • 18.30-19.00 Prezentacja opowiadań ukraińską gwarą podlaską Wasi Platoniszyna (Bazylego Poskrobki) Tak rozkazuwali (Białystok 2021)

20 listopada 2021 r. (sobota)

 • 9.00-9.30 Prezentacja monografii Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim, pod red. Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak (Warszawa 2020)
 • 9.30-12.00 Sesja IV „Kontakty międzydialektalne i międzyjęzykowe oraz twórczość literacka”
 • 12.00-12.15 Prezentacja koncepcji, działalności i zasobów Archiwum Podlaskiego
 • 13.15-16.15 Sesja V „Historia i kultura Podlasia”
 • 16.15-16.45 Uroczyste zamknięcie konferencji