Rewitalizacja: spacer i konsultacje

Data wydarzenia: 25/10/2023
Godzina: 15:00
Miejsce: Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. 3 Maja

Spacer studyjny po obszarze rewitalizacji oraz spotkanie konsultacyjne, organizowane w ramach konsultacji społecznych, odbędą się w środę 25 października 2023 roku.

Spacer obszarem rewitalizacji rozpocznie się na placu przed Bielskim Domem Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. 3 Maja 2 o godzinie 15:00. Na spotkanie konsultacyjne zapraszamy o godzinie 17:00 do sali konferencyjnej BDK-u przy ul. 3 Maja 2.