Sejmik Bielski

Data wydarzenia: 06/10/2022
Godzina: 17:00
Miejsce: Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45 (ratusz)

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim zaprasza wszystkich miłośników lokalnej historii na trzecie w tym roku spotkanie z cyklu „Sejmik Bielski”.

Spotkanie odbędzie się we czwartek 6 października 2022 roku o godzinie 17:00 w siedzibie muzeum w ratuszu, przy ul. Adama Mickiewicza 45 w Bielsku Podlaskim.

Tym razem dr hab. Piotr Guzowski oraz dr Radosław Poniat z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku wygłoszą prelekcję pt. „Nierówności ekonomiczne wśród szlachty podlaskiej”.

Dr hab. Piotr Guzowski zajmuje się historią gospodarczą, demografią historyczną i historią środowiskową. Z kolei dr Poniat interesuje się historią społeczno-gospodarczą i demografią ziem dawnej Rzeczypospolitej w XVIII i XIX wieku. Swoje badania koncentruje wokół takich kwestii jak: mobilność społeczna, specyfikacja, nierówności ekonomiczne czy rynek pracy.

Zapowiedź wydarzenia na stronie Muzeum Podlaskiego.