Sejmik bielski

Data wydarzenia: 28/11/2023
Godzina: 17:00
Miejsce: Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, w ratuszu przy ul. Mickiewicza 45

„Unici na Podlasiu w okresie wczesnonowożytnym”, to temat kolejnego ósmego sejmiku bielskiego.

Spotkanie zaplanowano na wtorek 28 listopada 2023 roku o godzinie 17:00 w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, w ratuszu przy ul. Mickiewicza 45.

Prelegentami spotkania będą dr hab. Piotr Guzowski z Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr Andrzej Buczyło z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Wstęp wolny.

Zapowiedź na stronie Muzeum Podlaskiego.