Spotkanie informacyjne ws. S19

Data wydarzenia: 22/06/2023
Godzina: 16:00
Miejsce: Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 3 Maja 2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się we czwartek 22 czerwca 2023 roku o godzinie 16:00 w Bielskim Domu Kultury przy ul. 3 Maja 2.

Spotkania te związane są ze złożonymi w ubiegłym roku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wnioskami o wydanie „zezwoleń na realizację inwestycji drogowej”. Wiąże się to z przejmowaniem przez Skarb Państwa nieruchomości pod budowę nowych dróg, w tym wypadku odcinka S19 Haćki – Bielsk Podlaski i obwodnicy Bielska Podlaskiego.

Informacje oraz zaproszenia na spotkanie można znaleźć na stronie internetowej GDDKiA.