Spotkanie z cyklu „Sejmik bielski”

Data wydarzenia: 03/10/2023
Godzina: 17:00
Miejsce: Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Waldemar F. Wilczewski, Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zapraszają na spotkanie z cyklu „Sejmik bielski”. Podczas spotkania dr hab. Piotr Chomik wygłosi wykład „Podlaskie ośrodki monastycyzmu prawosławnego w okresie wczesnonowożytnym”.

Link do informacji na stronie muzeum.